Tapu Çeşitleri Hakkında Merak Edilenler


 

Kat İrtifaklı Tapu ve Kat Mülkiyetli Tapu

Kat İrtifaklı Tapu Ne Anlama Gelir?

Henüz inşaatına başlanmamış ya da inşaat aşamasındaki binaların üzerine kat irtifakı kurulur. Bina, tapu müdürlüğünce kayıt altına alınmıştır. Tapu belgesinin üzerinde hak sahiplerinin adına kayıtlı arsa payı bilgisi yer alır. Bunun yanı sıra, binada kapı numaraları ve mal sahiplerinin üzerine kaydedilecek alanlar da belirlenmiştir. Kat irtifakı, kat mülkiyetine geçişten önceki aşama olarak da değerlendirilebilir. Kat mülkiyetine geçilebilmesi için yapının istenilen şartlara uygun inşa edilmiş olması gerekir. İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen bir binada kat mülkiyeti alınması mümkün değildir. İnşaat, kurallara uygun şekilde tamamlandıktan sonra hak sahipleri tapu müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Tapu çeşitleri arasında öne çıkan kat irtifaklı tapuya sahip konutlar için de konut kredisi kullanılabilmektedir.

Kat Mülkiyetli Tapu Ne Anlama Gelir?

Kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış gayrimenkulün her bir bölümünün kişiler üzerine ayrı ayrı kaydedilebilmesidir. Bu, tapu sahibi kişinin sözü geçen gayrimenkul üzerinde bağımsız mülkiyet hakkına sahip olması anlamına gelir. Kat mülkiyetli tapuların üzerinde tapunun çeşidi yazılı olarak yer alır. Binanın yüzölçümü, niteliği, metrekaresi ve bağımsız bölümün numarası tapuda bulunan bilgiler arasındadır. Kat mülkiyetli tapular banka kredisi almak için en uygun tapu olma niteliği taşır. Kat mülkiyeti inşaatı usulüne uygun şekilde tamamlanarak iskânı alınmış binalar üzerinde kurulabilir. Kat mülkiyeti alamamış binalardaki hak sahipleri, daha sonra imar affı çıkması durumunda başvuru yapabilirler.